Effektiv regnskapsføring

Vi er opptatt av at regnskapet blir et forutsigbart og godt oppdatert styringsverktøy. Derfor overholder våre engasjerte medarbeidere alltid tidsfristene både du og myndighetene setter. 

Teknologi gjør regnskapsføring stadig mere effektivt. Vi benytter regnskapssystemet 24SevenOffice som er nettbasert og like tilgjengelig for deg som for oss. Dermed blir regnskapet transparent. Du har alltid fullt innsyn og full tilgang til innsikt og underlag.

Value Accounting automatiserer så mye av prosessene som mulig. Dette gjør oss mer effektive og kostnadene dine til regnskapsføring lavere.

Nettbasert regnskapsføring åpner også for effektivisering av andre, administrative prosesser. Value Accounting har kunnskap om dette.Vi integrerer andre systemer dere bruker med 24SevenOffice slik at data kun må registreres én gang.

Regnskapssystemet kan dessuten overføre data til for eksempel Business Intelligence-systemer (BI).

Våre leveranser

Regnskap

• Løpende bokføring
• Avstemming og dokumentasjon
• Remittering (betalingsløsning)
• Purring
• Fakturering
• Forbedring av prosesser og rutiner

Lønn og personal

• Månedlig lønnskjøring
• Rapportering A-melding
• Lønnsstatistikk til SSB mv.
• Bistand til krav om refusjon av sykepenger
• Remittering av lønn, skatt og avgifter

Årsavslutning

• Likningspapirer
• Årsregnskap
• Aksjonærregisteroppgave