Profilpartner

Historisk sett har regnskapsfører for oss vært en sovende tallpusher. Sånn er det ikke lenger. Vi jobber i dag med Value Accounting, som vi opplever som et svært fremoverlent regnskapsbyrå, med fokus på å se kundens forretningsprosesser som en helhet.

- Snorre Skar | Daglig leder

Kort om bedriften:

Profilpartner samarbeider med en rekke kjente merkevarer som Krogsveen, AVIS, Joker, Nærbutikken, IKANO Bank, AKTIV og flere andre selskaper hvor merkevarebygging i praksis står sentralt. Med 24SevenOffice har Profilpartner et system som lar de jobbe med det de er best på.

Vårt bidrag:

Da Profilpartner i 2015 bestemte seg for å gå over til 24SevenOffice, hadde de lenge ønsket å legge alt i sky, og fleksibilitet var et etterlengtet gode.

– Etterpå ble verden en helt annen, det må jeg bare si. Det har hjulpet oss i å endre måten vi jobber på, og det gjør at vi bruker mindre tid på regnskap og gamle systemer. Før hadde vi ikke CRM, så en av kriteriene våre var å få en god CRM-løsning, for å slippe å jobbe med to databaser og systemer som ikke snakket sammen, sier Skar.

I 2017 gikk de over til Value Accounting, med Ingun Væringstad Strandvik som rådgiver.

– Vi startet opp med en gjennomgang av nåværende arbeidsprosesser og eksisterende ressurser; teknologiske og menneskelige. Så snakket vi mye om hvordan de jobber med kundene og generell arbeidsgang, samt hvordan de ønsker å fremstå i markedet, forteller Strandvik.

– Gjennom slike samtaler får jeg som rådgiver større mulighet til å sette meg inn i virksomheten, kritiske suksessfaktorer for dem og får et inntrykk av menneskene som jobber der. I tillegg hadde Snorre mange tanker om hva som manglet for at de skulle nå flere av de langsiktige målene. Vi har hatt (og har fortsatt) mange diskusjoner om hva som skal til, skalering og tidslinjer, sier hun.

Økt innsyn i egne tall

I neste fase tok de for seg mer konkret arbeidsfordeling, hva de opplevde fungerte og ikke, samt hvilke behov Profilpartner hadde.

– Det viktigste vi har gjort så langt i forhold til Profilpartner er kartlegging av arbeidsprosesser og omfordele ressursbruken. De har fått mer opplæring i 24SevenOffice, slik at de får økt innsyn i egne tall, mulighet for å lete og tilpasse, samt at de får innspill på hvordan de kan jobbe smartere. Dette er naturligvis en kontinuerlig prosess, sier Strandvik.

Hun forteller at Profilpartner bruker CRM på en metodisk og god måte, og at de har gode rutiner for tilbakelagring og historikk på kundenivå.

– De hadde god styr på systemet også før jeg kom inn i bildet. I forhold til 24SevenOffice har vi ikke gjort noen store endringer, men vi bruker systemet fullt ut, slik at både regnskapsfører og kunde har et godt samspill i samme system, sier rådgiveren.

De bruker prosjektmodulen for å kunne se på andre KPI’er på prosjekt- og medarbeidernivå.

Les mer →

Lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med regnskap? Ta kontakt.