praktisk rådgivning

Vår innfallsvinkel til rådgivning er praktisk rettet med mål om å løse dine små og store utfordringer slik at du enklere når målene dine. Hos oss møter du rådgivere som har solid erfaring fra næringslivet og som raskt setter seg inn i dine utfordringer. Kombinert med innsikt fra regnskapet ditt finner vi muligheter både for å effektivisere rutiner, kutte kostnader og øke omsetningen.

Hos våre rådgivere er det analyser og innsikt fra driftsregnskap og bistand til effektiv bruk av systemer og teknologi som bringer frem den store entusiasmen.

Vi er partneren du kan spørre om råd i de praktiske utfordringer som enhver bedriftsleder opplever i hverdagen på økonomisk-administrative områder. Vi kan også fylle rollen som CFO og Controller i korte eller lengre perioder. Ta kontakt så finner vi den av våre rådgivere som passer best til din virksomhet.

Vi har høy kunnskap om teknologi og systemer. Du kan derfor få hjelp til å styrke og forenkle forretningsprosesser. Vi har spesielt god erfaring med integrasjoner med ulike forsystemer som reiseregning, timeføring og annet som må spille godt sammen i helheten

Områder vi rådgir innenfor

• Forenkling av administrative prosesser
• Spesialtilpassede rapporter
• Kostnadskontroll og analyse
• Kalkyler
• Budsjettering
• Likviditetsrapporter
• Styresekretær
• Skattefunn søknad
• Bistand i møter med bank
• Integrasjoner mellom IT-systemer
• Opplæring i IT-systemer
• CFO / Controller for hire